سفر با قطار جذابیت های زیادی دارد . برای بسیاری از ما سفر با این وسیله ی نقلیه می تواند به یک تجربه ی ناب تبدیل شود . همیشه امنیت و اطمینانی که از سفر با قطا رداریم بیشتر از سفر با هواپیما یا اتوبوس در ذهن ما حک شده است .

کادر تخصصی پروازگشت با بهره گیری از جامع ترین سیستم رزرواسیون توانسته است بلیت قطا ر داخلی و خارجی با شبکه های ریلی متنوع دربسیاری از شهرهای ایران در اختیار مسافرین خود قرار دهد .

برآنیم تا شما را با قوانین اصلی و عمومی قطار آشنا کنیم تا با داشتن اطلاعات کافی بهترین گزینه را برای رقم زدن یک سفر رویایی انتخاب کنید ...

 

1.

حضور در ایستگاه یک ساعت قبل از حرکت الزامی است , ده دقیقه قبل از حرکت قطار از ورود شما به سکو جلوگیری خواهد شد .

2.

همراه داشتن بلیط و کارت شناسایی معتبر تا انتهای سفر الزامیست .

3.

خانواده محترم شهدا و جانبازان در صورت ارائه کارت بنیاد شهید و امور ایثارگران وهمراه جانباز در صورت داشتن محور همراهی و همچین مسافران2 الی12 سال مشمول 50% تخفیف می شوند و کودکان زیر 2 سال نیز در صورت درخواست جا با ارائه شناسنامه مشمول 50% تخفیف می شوند . همراه داشتن کارت بنیاد شهید و امور ایثارگران در قطار الزامیست در غیر این صورت در هنگام کنترل بلیط مائه التفاوت آن توسط رئیس قطار اخذ خواهد شد .

             4.

 امکان سفر انفرادی با قطار برای افراد زیر 17 سال وجود ندارد .

5.   

 تا یک ساعت پس از صدور بلیط به شرط عدم حرکت قطار و مراجعه به آژانس بلیط با پرداخت 100% بهای آن قابل استرداد باشد . در صورت استرداد تا 12:00 روز قبل از حرکت 90% کل بهای بلیط و تا 3 ساعت مانده به حرکت قطار 70% کل بهای بلیط و تا لحظه حرکت قطار 50% کل بهای بلیط به مسافر پرداخت می شود . بعد از زمان حرکت درج شده روی بلیط , بلیط قابل استرداد نمی باشد .

  6. 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به هنگام استرداد بلیط الزامیست .