جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (025)37708899 تماس حاصل نموده یا به آدرس قم- 45 متري عمار ياسر نبش کوچه4 جنب هتل جميل مراجعه نمایید.